Combatron (1992)

5.00

(2 votes)

Author(s):
Berlin H. Manalaysay
Artist(s):
Berlin H. Manalaysay
Genre(s):
Mecha
Released:
1992
Summary:
Si Empoy ay isang ulila na nakasaksi ng pag-crash ng isang spaceship habang binibisita niya libingan ng kanyang magulang. At sa kanyang paglapit sa crash site, nadiskubre niya ang isang nilalang na suot na baluti at nakilala bilang Combatron. Kinuwento ni Combatron ang kanyang kasaysayan kay Empoy, na sila ay nagmula sa isang malayong planeta na tinatawag na Omnicron, kung saan siya at ang ilang tulad nilang Space Warrior ay naninirahan. Sinabi niya kay Empoy na ang kanyang mga kaaway ay maaaring nasundan siya sa Earth. Sa pagkamana ng baluti ng Combatron ay idineklara ang sarili upang labanan ang mga Space Warrior. Isa-isang nagpadala ng mababangis at malalakas na mandirigma ang mga Space Warrior upang gapiin si Combatron. At isa-isa'y tinalo na ating bida, subalit may mga labang dapat may magsakripisyo para sa tagumpay. Nagkaroon at natagpuan ang mga dating kakampi ng unang Combatron, ngunit sa kanilang bagong lakas ay dumating ang mas matinding pagsubok sa katauhan ni Deathmetal. Na sa huling kanilang naging kakampi sa pinakamasamang nilalang ng pagkawasak na si Mega Death.

Issues

Chapter 3 Issue No. 046 Read
Chapter 3 Issue No. 045 Read
Chapter 3 Issue No. 044 Read
Chapter 3 Issue No. 043 Read
Chapter 3 Issue No. 042 Read
Chapter 3 Issue No. 041 Read
Chapter 3 Issue No. 040 Read
Chapter 3 Issue No. 039 Read
Chapter 3 Issue No. 038 Read
Chapter 3 Issue No. 037 Read
Chapter 3 Issue No. 036 Read
Chapter 3 Issue No. 035 Read
Chapter 3 Issue No. 034 Read
Chapter 3 Issue No. 033 Read
Chapter 3 Issue No. 032 (Lui Aumentado) Read
Chapter 3 Issue No. 031 Read
Chapter 3 Issue No. 030 Read
Chapter 3 Issue No. 029 Read
Chapter 3 Issue No. 028 Read
Chapter 3 Issue No. 027 Read
Chapter 3 Issue No. 026 Read
Chapter 3 Issue No. 025 Read
Chapter 3 Issue No. 024 Read
Chapter 3 Issue No. 023 Read
Chapter 3 Issue No. 022 Read
Chapter 3 Issue No. 021 Read
Chapter 3 Issue No. 020 Read
Chapter 3 Issue No. 019 Read
Chapter 3 Issue No. 018 Read
Chapter 3 Issue No. 017 Read
Chapter 3 Issue No. 016 Read
Chapter 3 Issue No. 015 Read
Chapter 3 Issue No. 014 Read
Chapter 3 Issue No. 013 Read
Chapter 3 Issue No. 012 Read
Chapter 3 Issue No. 011 Read
Chapter 3 Issue No. 010 Read
Chapter 3 Issue No. 009 Read
Chapter 3 Issue No. 008 Read
Chapter 3 Issue No. 007 Read
Chapter 3 Issue No. 006 Read
Chapter 3 Issue No. 005 Read
Chapter 3 Issue No. 004 Read
Chapter 3 Issue No. 003 Read
Chapter 3 Issue No. 002 Read
Chapter 3 Issue No. 001 Read
Chapter 2 Issue No. 088 Read
Chapter 2 Issue No. 082 Read
Chapter 2 Issue No. 081 Read
Chapter 2 Issue No. 080 Read
Chapter 2 Issue No. 079 Read
Chapter 2 Issue No. 078 Read
Chapter 2 Issue No. 077 Read
Chapter 2 Issue No. 076 Read
Chapter 2 Issue No. 075 Read
Chapter 2 Issue No. 074 Read
Chapter 2 Issue No. 073 Read
Chapter 2 Issue No. 072 Read
Chapter 2 Issue No. 071 Read
Chapter 2 Issue No. 070 Read
Chapter 2 Issue No. 069 Read
Chapter 2 Issue No. 068 Read
Chapter 2 Issue No. 067 Read
Chapter 2 Issue No. 066 Read
Chapter 2 Issue No. 065 Read
Chapter 2 Issue No. 064 Read
Chapter 2 Issue No. 063 Read
Chapter 2 Issue No. 062 Read
Chapter 2 Issue No. 061 Read
Chapter 2 Issue No. 060 Read
Chapter 2 Issue No. 059 Read
Chapter 2 Issue No. 058 Read
Chapter 2 Issue No. 057 Read
Chapter 2 Issue No. 056-C Read
Chapter 2 Issue No. 056-B Read
Chapter 2 Issue No. 056-A Read
Chapter 2 Issue No. 055 Read
Chapter 2 Issue No. 053 Read
Chapter 2 Issue No. 052 Read
Chapter 2 Issue No. 051 Read
Chapter 2 Issue No. 050 Read
Chapter 2 Issue No. 049 Read
Chapter 2 Issue No. 048 Read
Chapter 2 Issue No. 047 Read
Chapter 2 Issue No. 046 Read
Chapter 2 Issue No. 045 Read
Chapter 2 Issue No. 044 Read
Chapter 2 Issue No. 043 Read
Chapter 2 Issue No. 042 Read
Chapter 2 Issue No. 041 Read
Chapter 2 Issue No. 040 Read
Chapter 2 Issue No. 039 Read
Chapter 2 Issue No. 038 Read
Chapter 2 Issue No. 036 Read
Chapter 2 Issue No. 035-B Read
Chapter 2 Issue No. 035-A Read
Chapter 2 Issue No. 034 Read
Chapter 2 Issue No. 033 Read
Chapter 2 Issue No. 032 Read
Chapter 2 Issue No. 031 Read
Chapter 2 Issue No. 030 Read
Chapter 2 Issue No. 029 Read
Chapter 2 Issue No. 028 Read
Chapter 2 Issue No. 027 Read
Chapter 2 Issue No. 024 Read
Chapter 2 Issue No. 023 Read
Chapter 2 Issue No. 022 Read
Chapter 2 Issue No. 021 Read
Chapter 2 Issue No. 020 Read
Chapter 2 Issue No. 019 Read
Chapter 2 Issue No. 018-B Read
Chapter 2 Issue No. 018-A Read
Chapter 2 Issue No. 017 Read
Chapter 2 Issue No. 016 Read
Chapter 2 Issue No. 013 Read
Chapter 2 Issue No. 011 Read
Chapter 2 Issue No. 009 Read
Chapter 2 Issue No. 008 Read
Chapter 2 Issue No. 007 Read
Chapter 2 Issue No. 006 Read
Chapter 2 Issue No. 005 Read
Chapter 2 Issue No. 004 Read
Chapter 2 Issue No. 003 Read
Chapter 2 Issue No. 002 Read
Chapter 2 Issue No. 001 Read
Chapter 2 Issue no. 015 Read
Chapter 2 Issue no. 014 Read
Chapter 2 Issue no. 012 Read
Chapter 2 Issue no. 010 Read
Chapter 1 Issue No. 130 Read
Chapter 1 Issue No. 129 Read
Chapter 1 Issue No. 128 Read
Chapter 1 Issue No. 127-B Read
Chapter 1 Issue No. 127-A Read
Chapter 1 Issue No. 126 Read
Chapter 1 Issue No. 125 Read
Chapter 1 Issue No. 124 Read
Chapter 1 Issue No. 123 Read
Chapter 1 Issue No. 122 Read
Chapter 1 Issue No. 121 Read
Chapter 1 Issue No. 120 Read
Chapter 1 Issue No. 119 Read
Chapter 1 Issue No. 118 Read
Chapter 1 Issue No. 117 Read
Chapter 1 Issue No. 116 Read
Chapter 1 Issue No. 115 Read
Chapter 1 Issue No. 114 Read
Chapter 1 Issue No. 113 Read
Chapter 1 Issue No. 112 Read
Chapter 1 Issue No. 111 Read
Chapter 1 Issue No. 110 Read
Chapter 1 Issue No. 109 Read
Chapter 1 Issue No. 108 Read
Chapter 1 Issue No. 107 Read
Chapter 1 Issue No. 106 Read
Chapter 1 Issue No. 105 Read
Chapter 1 Issue No. 104 Read
Chapter 1 Issue No. 103 Read
Chapter 1 Issue No. 102 Read
Chapter 1 Issue No. 101 Read
Chapter 1 Issue No. 100 Read
Chapter 1 Issue No. 099 Read
Chapter 1 Issue No. 098 Read
Chapter 1 Issue No. 097 Read
Chapter 1 Issue No. 096 Read
Chapter 1 Issue No. 095 Read
Chapter 1 Issue No. 094 Read
Chapter 1 Issue No. 093 Read
Chapter 1 Issue No. 092 Read
Chapter 1 Issue No. 091 Read
Chapter 1 Issue No. 090 Read
Chapter 1 Issue No. 089 Read
Chapter 1 Issue No. 088 Read
Chapter 1 Issue No. 086 Read
Chapter 1 Issue No. 085 Read
Chapter 1 Issue No. 084-B Read
Chapter 1 Issue No. 084-A Read
Chapter 1 Issue No. 083 Read
Chapter 1 Issue No. 082 Read
Chapter 1 Issue No. 081 Read
Chapter 1 Issue No. 080 Read
Chapter 1 Issue No. 079 Read
Chapter 1 Issue No. 078 Read
Chapter 1 Issue No. 077 Read
Chapter 1 Issue No. 076 Read
Chapter 1 Issue No. 075 Read
Chapter 1 Issue No. 074 Read
Chapter 1 Issue No. 073 Read
Chapter 1 Issue No. 072 Read
Chapter 1 Issue No. 071 Read
Chapter 1 Issue No. 070 Read
Chapter 1 Issue No. 069 Read
Chapter 1 Issue No. 068 Read
Chapter 1 Issue No. 067 Read
Chapter 1 Issue No. 066 Read
Chapter 1 Issue No. 065 Read
Chapter 1 Issue No. 064 Read
Chapter 1 Issue No. 063 Read
Chapter 1 Issue No. 062 Read
Chapter 1 Issue No. 061 Read
Chapter 1 Issue No. 060 Read
Chapter 1 Issue No. 059 Read
Chapter 1 Issue No. 058 Read
Chapter 1 Issue No. 057 Read
Chapter 1 Issue No. 056 Read
Chapter 1 Issue No. 055 Read
Chapter 1 Issue No. 054 Read
Chapter 1 Issue No. 053 Read
Chapter 1 Issue No. 052 Read
Chapter 1 Issue No. 051 Read
Chapter 1 Issue No. 050 Read
Chapter 1 Issue No. 049 Read
Chapter 1 Issue No. 048 Read
Chapter 1 Issue No. 047 Read
Chapter 1 Issue No. 046 Read
Chapter 1 Issue No. 045 Read
Chapter 1 Issue No. 044 Read
Chapter 1 Issue No. 043 Read
Chapter 1 Issue No. 042 Read
Chapter 1 Issue No. 041 Read
Chapter 1 Issue No. 040 Read
Chapter 1 Issue No. 039 Read
Chapter 1 Issue No. 038 (Marcus Mikael Lorenzo) Read
Chapter 1 Issue No. 037 (Marcus Mikael Lorenzo,Paul Binondo) Read
Chapter 1 Issue No. 036 Read
Chapter 1 Issue No. 035 Read
Chapter 1 Issue No. 034 Read
Chapter 1 Issue No. 033 Read
Chapter 1 Issue No. 032 Read
Chapter 1 Issue No. 031 (Marcus Mikael Lorenzo,Paul Binondo) Read
Chapter 1 Issue No. 030 Read
Chapter 1 Issue No. 029 (Contributor Marcus Mikael Lorenzo) Read
Chapter 1 Issue No. 028 Read
Chapter 1 Issue No. 027 Read
Chapter 1 Issue No. 026 (Contributor Paul Binondo,Nel Mactangay) Read
Chapter 1 Issue No. 025 Read
Chapter 1 Issue No. 024 Read
Chapter 1 Issue No. 023 (Contributor Paul Binondo) Read
Chapter 1 Issue No. 022 (Contributor Nel Macatangay) Read
Chapter 1 Issue No. 021 Read
Chapter 1 Issue No. 020 (Contributor Nel Macatangay) Read
Chapter 1 Issue No. 019 (Contributor Marcus Mikael Lorenzo) Read
Chapter 1 Issue No. 018 (Contributor Nel Macatangay) Read
Chapter 1 Issue No. 017 Read
Chapter 1 Issue No. 016 (Contributor Nel Macatangay) Read
Chapter 1 Issue No. 015 Read
Chapter 1 Issue No. 014 (Contributor Marcus Mikael Lorenzo) Read
Chapter 1 Issue No. 013 (Contributor Marcus Mikael Lorenzo) Read
Chapter 1 Issue No. 012 (Contributor Marcus Mikael Lorenzo) Read
Chapter 1 Issue No. 010 (Contributor Dark Chapel of Silent Sanctum Manga) Read
Chapter 1 Issue No. 009 Read
Chapter 1 Issue No. 008 Read
Chapter 1 Issue No. 007 Read
Chapter 1 Issue No. 006 Read
Chapter 1 Issue No. 005 Read
Chapter 1 Issue No. 004 Read
Chapter 1 Issue No. 003 Read
Chapter 1 Issue No. 002 (Contributor Nel Macatangay) Read
Chapter 1 Issue No. 001 Read
Loading...